Cuộc họp đang diễn ra  
- Không có cuộc họp nào đang diễn ra

Thông báo công việc mới  
Kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn năm 2017
Kết thúc: 30/07/2017
Tại: Liên đoàn Lao động tỉnh

Những cuộc họp khác
Thư mời họp Ban Thường Vụ Liên đoàn lao động tỉnh 14:00 14/03/2017 Cuộc họp Liên đoàn Lao động tỉnh
Thư mời Hội nghị giao ban Qúy I năm 2017 và khen thưởng các chuyên đề năm 2016 09:30 13/03/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Hội nghị giao ban Qúi I năm 2017 07:30 13/03/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Hội nghị báo cáo viên công đoàn 07:30 24/02/2017 Cuộc họp Hội Trường
TM 239/TM-LĐLĐ Thư mời Dự Hội thi Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi trong doanh nghiệp năm 2016 07:30 25/12/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 238/TM-LĐLĐ Thư mời Dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 13:30 21/12/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 237/TM-LĐLĐ Thư mời Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 07:30 20/12/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 234/TM-LĐLĐ Thư mời Hội thảo triển khai công tác thu, nộp Qũy phòng, chống thiên tai 08:00 09/12/2016 Cuộc họp Hội trường Công đoàn Khu kinh tế tỉnh TN
TM 233/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị giao ban Qúy IV năm 2016 07:30 12/12/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 228/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 07:30 27/10/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 225/TM-LĐLĐ Thư mời dự tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ công đoàn 07:30 07/10/2016 Cuộc họp Hội trường Công đoàn Khu kinh tế tỉnh TN
TM 223/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị bầu bổ sung ủy viên BCH,BTV LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2018(Đột xuất) 14:30 29/09/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 222/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị cán bộ chủ chốt công đoàn 13:30 29/09/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 220/TM-LĐLĐ Thư mời V/v tổ chức lớp tập huấn thúc đẩy bình đẳng giới trong thực thi pháp luật tại nơi làm việc năm 2016 07:30 06/10/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 218/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2016 07:30 12/09/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 216/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 8 08:00 25/08/2016 Cuộc họp Liên đoàn Lao động tỉnh
TM 213/TM-LĐLĐ Thư mời Trao đổi về việc chuyển giao CĐCS trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh về Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT 14:00 16/08/2016 Cuộc họp Phòng họp
TM 212/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị trực tuyến 07:45 03/08/2016 Cuộc họp Phòng họp VNPT Tây Ninh
TM 211/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị trực tuyến 07:45 02/08/2016 Cuộc họp Phòng họp VNPT Tây Ninh
TM 210/TM-LĐLĐ Thư mời dự họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 08:00 28/07/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 208/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị trực tuyến 07:45 22/07/2016 Cuộc họp Phòng họp VNPT Tây Ninh
TM 206/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 07:30 18/07/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 203/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Tổng kết Tháng Công nhân 08:00 14/06/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 202/TM-LĐLĐ Thư mời dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn năm 2016 07:30 13/06/2016 Cuộc họp Trường Chính trị tỉnh
TM 201/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị giao ban và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 07:30 13/06/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 196/TM-LĐLĐ Thư mời dự Khai mạc Hội thi"An toàn vệ sinh viên giỏi" tỉnh Tây Ninh năm 2016 07:30 18/05/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 195/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 07:30 13/05/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 194 Dự Lễ phát động"Tháng Công nhân"lần thứ 7,năm 2016 08:00 26/04/2016 Cuộc họp Sân vận động tỉnh Tây Ninh
TM 189/TM-LĐLĐ V/v dự Hội nghị Báo cáo viên công đoàn 07:30 24/03/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời số 187/TM-LĐLĐ về việc dự họp giao ban quý I/2016 07:00 11/03/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời số 183/TM-LĐLĐ dự Tuyên truyền công tác bầu cử quốc hội Khóa XIV 14:00 23/02/2016 Cuộc họp Liên đoàn Lao động tỉnh
Thư mời số 179/TM-LĐLĐ dự trao tặng vé xe cho CNLĐ về quê ăn Tết 15:00 26/01/2016 Cuộc họp Hội trường Công đoàn các khu công nghiệp
Văn bản số 177/TM-LĐLĐ ngày 13/01/2015 mời dự Hội nghị tổng kết năm 2015 08:00 21/01/2016 Cuộc họp Hội Trường
Thư mời số 176/TM-LĐLĐ ngày 12/01/2015 dự Hội nghị báo cáo viên công đoàn 07:30 15/01/2016 Cuộc họp Hội Trường
Văn bản số 175/TM-LĐLĐ mời họp BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2013-2018. 07:30 07/01/2016 Cuộc họp Hội Trường
Giao ban quý IV/2015 07:30 11/12/2015 Cuộc họp Liên đoàn Lao động tỉnh
Thư mời dự hội nghị báo cáo viên số 171/TM-LĐLĐ ngày 17/11/2015 07:30 24/11/2015 Cuộc họp Hội Trường

Những thông báo khác
Kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn năm 2017 30/07/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 30/04/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch hưởng ứng phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"trong công nhân, viên chức, lao động năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tổ chức giải Việt dã trong công nhân, viên chức, lao động năm 2017 21/04/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động Qũy"Mái ấm Công đoàn"ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-LĐLĐ ngày 12/3/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn Qúy I/2017 31/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển,đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm cho nữ CNVCLĐ 17/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017 22/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định 1911/QĐ-TLĐ 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 3 của Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh 31/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định 1908/QĐ-TLĐ và Quyết định 1912/QĐ-TLĐ 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Nghị quyết 9C/NQ-TLĐ và Quyết định 1910/QĐ-TLĐ 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Dự thảo Đề cương xây dựng báo cáo của Ban chấp hành khóa...tại Đại hội công đoàn...lần thứ...,nhiệm kỳ... 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v thực hiện một số nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 219/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức các hoạt động"Tháng Công nhân"lần thứ 8,năm 2017 31/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 218/KH-LĐLĐ Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam,nhiệm kỳ 2018-2023 31/10/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 216/KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai, thực hiện Năm an toàn giao thông và phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 trong cán bộ công chức, viên chức, lao động 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1476/LĐLĐ V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 02/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo 86/TB-LĐLĐ V/v xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"năm 2017 05/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1470/LĐLĐ V/v triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1468/LĐLĐ V/v tuyên truyền kỷ niệm 28 năm"Ngày Biên phòng toàn dân"và kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam(03/3/1959-03/3/2017) 06/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v đính chính Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII) 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Chương trình công tác năm 2017 của Ban Thường Vụ LĐLĐ tỉnh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 627/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 02/2017 28/02/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 214/KH-LĐLĐ Kế hoạch Thực hiện và phát sóng chương trình"Lao động và Công đoàn"năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 58/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1464/LĐLĐ V/v phát động trồng cây"Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 159/ĐĐLĐLĐ Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng(khóa XII)về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,những biểu hiện"tự diễn biến","tự chuyển hóa"tron 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 02 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 28/02/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch 01/KH-UBKT Kế hoạch Công tác Kiểm tra Công đoàn năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn 01/UBKT Về việc thực hiện quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra công đoàn 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 213/KH-LĐLĐ Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 30/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 615/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 01/2017 31/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 01/2017 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1442/LĐLĐ V/v phân công các Ban LĐLĐ tỉnh theo dõi hoạt động CĐCS 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 211/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2017" 12/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1433/LĐLĐ V/v gửi báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2016 15/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1439/LĐLĐ V/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) 15/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 608/BC-LĐLĐ Báo cáo Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 57/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2017" 20/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1424/LĐLĐ V/v nắm tình hình thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2017 20/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 83/TB-LĐLĐ Về việc dời thời gian tổ chức Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi trong các doanh nghiệp năm 2016 25/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 591/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 12/2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 82/TB-LĐLĐ Thông báo kết quả phân loại công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 56/HD-LĐLĐ Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 81/TB-LĐLĐ Thông báo thời gian tổ chức và đăng ký danh sách thí sinh tham dự Hội thi Chủ tịch CĐCS giỏi trong doanh nghiệp năm 2016 19/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1417/LĐLĐ V/v phối hợp chấm điểm và xét công nhận"Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp"đạt chuẩn văn hóa năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lich công tác tháng 12 của Thường trực và Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1414/LĐLĐ V/v tham gia phòng, chống virut Zika 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1409/LĐLĐ V/v huy động lực lượng CBCCVCLĐ dự mít tinh và diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS 2016 01/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1407/LĐLĐ V/v triển khai tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 10/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1401/LĐLĐ V/v triệu tập đại biểu dự ĐH Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII,nhiệm kỳ 2016-2021 24/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1404/LĐLĐ V/v huy động lực lượng CNVCLĐ dự văn nghệ chào mừng ĐH Phụ nữ tỉnh Tây Ninh 23/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 573/BC-LĐLĐ Báo cáo Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1402/LĐLĐ V/v đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016 15/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1399/LĐLĐ V/v cung cấp số liệu đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2016 25/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn 1397/LĐLĐ V/v chấm điểm công tác tài chính đối với công đoàn cấp trên cơ sở năm 2016 18/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 569/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 11/2016 30/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động năm 2017 31/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 11 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 30/11/2016 Thông báo Hội Trường
KH 209/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, lao động nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 18/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 55/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017 25/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1386/LĐLĐ V/v vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra 30/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1380/LĐLĐ V/v tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 04/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1379/LĐLĐ V/v viết bài cộng tác cho Bản tin Công đoàn số đặc biệt Mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 05/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1378/LĐLĐ V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 04/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1376/LĐLĐ Về việc lập phương án phân phối chi tiền thưởng, thu nộp tài chính công đoàn năm 2015 25/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1375/LĐLĐ V/v thông báo lịch chấm điểm CĐCS năm 2016 11/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1374/LĐLĐ V/v báo cáo định kỳ công tác thi đua khen thưởng 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1373/LĐLĐ Về việc nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trong CBCCVCLĐ 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 553/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 10/2016 31/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v đăng ký số lượng in giấy khen 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1367/LĐLĐ V/v đăng ký mua sổ tay công tác Nữ công năm 2017 24/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 11/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT năm 2016 16/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 10/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT năm 2016 20/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1364/LĐLĐ V/v báo cáo thống kê công tác tài chính 9 tháng đầu năm 2016 15/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 208/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
LCT T10 Lịch công tác tháng 10 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 31/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 207/KH-LĐLĐ Kế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 14/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1348/LĐLĐ V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 10/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1347/LĐLĐ V/v ủy quyền Chủ Tài khoản cơ quan LĐLĐ tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1346/LĐLĐ V/v phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1345/LĐLĐ V/v phân công lãnh đạo trực tiếp xử lý công việc cơ quan LĐLĐ tỉnh 07/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 206/KH-LĐLĐ Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1343/LĐLĐ V/v hưởng ứng ngày Pháp luật Năm 2016 18/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 205/KH-LĐLĐ Kế hoạch Công tác hoạt động đối ngoại năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 203/KH-LĐLĐ Kế hoạch Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi trong doanh nghiệp năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1335/LĐLĐ V/v hướng dẫn nghiệp vụ tài chính công đoàn năm 2016 30/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CTr 02/CTr-LĐLĐ Chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng và Nghị quyết ĐH X Đảng bộ tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 542/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn Qúy III/2016 30/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1329/LĐLĐ V/v phân công lãnh đạo trực tiếp xử lý công việc cơ quan LĐLĐ tỉnh 23/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 53/HD-LĐLĐ Hướng dẫn khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 30/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 201/KH-LĐLĐ kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn xe Honda ôm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1325/LĐLĐ V/v phân bổ thí sinh tham gia Hội thi"Phụ nữ Tự tin-Tài năng-Duyên dáng" 20/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 9 của Thường trực và Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh 30/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1322/LĐLĐ V/v phân bổ lực lượng tham gia cổ vũ Hội diễn nghệ thuật quần chúng"Công-Nông-Binh"tỉnh Tây Ninh lần thứ XII năm 2016 05/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn 1321/LĐLĐ V/v giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia"Gỉai thưởng doanh nghiệp vì Người lao động 2016" 15/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 199/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức vui tết trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2016 15/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn 1317/LĐLĐ V/v cử cán bộ dự tập huấn"Thúc đẩy bình đẳng giới trong thực thi pháp luật tại nơi làm việc" 09/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1310/LĐLĐ V/v phòng, chống dịch sốt xuất huyết 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 197/KH-LĐLĐ Kế hoạch Phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII,nhiệm kỳ 2016-2021 06/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 73/TB-LĐLĐ Thông báo Tổ chức Hội thi tay nghề giỏi lần thứ nhất ngành dệt may trong công nhân lao động năm 2016 10/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 74/TB-LĐLĐ Thông báo chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2016 30/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1304/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 06/01/2014 của Đoàn Chủ tịch TLĐ 23/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 196/KH-LĐLĐ Kế hoạch Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động và công đoàn năm 2016 15/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1300/LĐLĐ V/v"hưởng ứng vận động nhắn tin bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Tây Ninh năm 2016" 21/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 535/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 8/2016 31/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1293/LĐLĐ V/v tuyên truyền phát hành tài liệu"Tiền Việt Nam và cách nhận biết" 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1290/LĐLĐ V/v thực hiện Đề án tuyên truyền pháp luật cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2016 14/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 8 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1284/LĐLĐ Về việc thực hiện tốt công tác dân vận góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Đề cương tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 6 tháng đầu năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1106/TLĐ V/v tham gia Giao lưu trực tuyến giữa TT Đoàn Chủ tịch với CNVCLĐ 28/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
QĐ 712/QĐ-LĐLĐ Quyết định V/v thưởng vật chất kèm theo Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 69/TB-LĐLĐ Thông báo chỉ tiêu hưởng ứng chiến dịch"Giọt máu nghĩa tình"hè năm 2016 26/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1268/LĐLĐ V/v tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công-Nông-Binh tỉnh Tây Ninh lần thứ XII năm 2016 02/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 195/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1251/LĐLĐ V/v tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X 30/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 528/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 7/2016 31/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 7 của Thường trực và Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 194/KH-LĐLĐ Kế hoạch phối hợp, tham gia làm công tác dân vận năm 2016 08/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TM 205/TM-LĐLĐ Thư mời v/v tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm 16/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 193/KH-LĐLĐ Kế hoạch Khảo sát cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"6 tháng đầu năm 2016 22/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo số 67/TB-LĐLĐ về việc họp giao ban tháng 7/2016 11/07/2016 Thông báo Phòng họp
Bảng tổng hợp đăng ký thi đua năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 507-CV/BTGTU V/v thực hiện tuyên truyền về nguyên nhân vụ cá chết ở một số tỉnh miền Trung 31/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1248/LĐLĐ V/v tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự khi Chính phủ công bố nguyên nhân sự cố môi trường biển miền Trung 31/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1247/LĐLĐ V/v tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1246/LĐLĐ V/v Tuyên truyền kết quả Cuộc bầu cử 31/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1245/LĐLĐ V/v truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam(01/7/2016) 10/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1240/LĐLĐ V/v đăng ký cơ sở dữ liệu người lao động cần hỗ trợ 12/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1236/LĐLĐ V/v vận động tham gia cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật 12/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 520/BC-LĐLĐ Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016 phương hướng 6 tháng cuối năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 52/HD-LĐLĐ Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng cán bộ công đoàn cơ sở giai đoạn(2013-2015)nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam(28/7/1929-28/7/2016) 11/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 519/BC-LĐLĐ Báo cáo sơ kết công tác Bảo hộ lao động 6 tháng đầu năm 2016.Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 517/BC-LĐLĐ Báo cáo Sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm.Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 192/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam(28/7/1929-28/7/2016) 28/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1225/LĐLĐ V/v triển khai tổ chức Hội thi tay nghề giỏi ngành dệt may trong CNLĐ năm 2016 25/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1224/LĐLĐ V/v phân phối tài chính công đoàn theo Nghị quyết 7b của Tổng Liên đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1219/LĐLĐ Về việc báo cáo tình hình kế toán công đoàn ngành 15/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 51/HD-LĐLĐ Hướng dẫn khen thưởng,xử phạt về thu,nộp tài chính công đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1217/LĐLĐ V/v vận động CNVCLĐ theo dõi phát sóng các chương trình phát thanh,truyền hình Công đoàn Việt Nam 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 191/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy,HIV/AIDS và mại dâm trong cán bộ,công chức,viên chức,lao động 04/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 190/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện QĐ số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 và QĐ số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em và Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 6 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 30/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 66 /TB-LĐLĐ Thông báo về việc đóng kinh phí công đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1210/LĐLĐ Về việc đóng 2% kinh phí công đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 1201/LĐLĐ V/v tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 31/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1196/LĐLĐ V/V "vận động ủng hộ Qũy nạn nhân chất độc da cam/dioxin" 01/08/2016 Thông báo Phòng họp
CV 1195/LĐLĐ V/v phân bổ gia đình tham gia Hội thi Nấu ăn tỉnh Tây Ninh năm 2016 01/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 187/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW,ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khóa XI) 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
186/KHLT-LĐLĐ-TĐ-SVHTT&DL Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội trại"Ngày hội công nhân"năm 2016 05/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 185/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức Hội thi tay nghề giỏi lần thứ 1 ngành dệt may trong công nhân lao động năm 2016 05/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 496/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 5/2016 31/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1189/LĐLĐ V/v tham dự triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" 17/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1186/LĐLĐ V/v chỉ đạo triển khai"Tháng hành động vì trẻ em"năm 2016 08/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1185/LĐLĐ V/v tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 65/TB-LĐLĐ Thông báo V/v:Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2016 18/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 184/KH-LĐLĐ Thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của BCH TLĐLĐVN về công tác tài chính Công đoàn trong tình hình mới 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1176/LĐLĐ V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 01/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 64/TB-LĐLĐ Thông báo kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1174/LĐLĐ V/v vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia bầu cử và tăng cường công tác phối hợp bảo vệ phục vụ bầu cử 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1173/LĐLĐ V/v phát động tham gia cuộc thi viết"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1172/LĐLĐ V/v"hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021" 15/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1171/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 06/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1168/LĐLĐ Bảng điểm đánh giá, xếp loại tổ công đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1167/LĐLĐ Bảng điểm đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1166/LĐLĐ Bảng điểm Xây dựng CĐCS-Nghiệp đoàn năm 2016 31/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1165/LĐLĐ Bảng điểm thi đua hoạt động LĐLĐ huyện, Thành phố, CĐN, CĐVC và Công đoàn các Khu Công nghiệp năm 2016 21/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 63/TB-LĐLĐ Thông báo chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2016 05/05/2016 Thông báo Hội Trường
CV 1158/LĐLĐ V/v tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy,HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1155/LĐLĐ V/v báo cáo tình hình bữa ăn ca của người lao động 20/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 181a/KH-LĐLĐ Tổ chức Chương trình Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động 30/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 180/KH-LĐLĐ KH Vận động Qũy"Vì người nghèo","Qũy Mái ấm Công đoàn"năm 2016 18/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 04/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2016 20/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 03/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2016 20/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HDLN 50/LĐLĐ-SNV Hướng dẫn liên ngành công tác khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu 05/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 489/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 4/2016 31/05/2016 Thông báo Hội Trường
Lịch công tác tháng 4 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 29/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn 49/HD-LĐLĐ Khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2014-2016 05/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 177/KH-LĐLĐ Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TLĐLĐVN(Khóa XI)Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1139/LĐLĐ V/v báo cáo thống kê số liệu về tài chính công đoàn theo Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ 08/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1131/LĐLĐ V/v xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam"năm 2016 17/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1134/LĐLĐ V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2016 trong đoàn viên công đoàn,cán bộ, công chức,viên chức,lao động 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1133/LĐLĐ V/v hưởng ứng"Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4/2016 07/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 48/HD-LĐLĐ Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, Bình đẳng giới, Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 176/KH-LĐLĐ Hội thi"An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Tây Ninh" năm 2016 10/05/2016 Thông báo Hội Trường
CV 1129/LĐLĐ V/v đăng ký sản phẩm tham gia chương trình"Tự hào trí tuệ Lao động Việt Nam" 10/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1128/LĐLĐ V/v tổ chức tuyên truyền kết quả ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu QH khóa VIX,bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1127/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả thực hiện ký Quy chế phối hợp với Chi cục thuế địa phương 10/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 175/KH-LĐLĐ Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động các cấp công đoàn năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 173 Tổ chức giải Việt dã và giải Bóng chuyền công nhân, viên chức, lao động năm 2016 22/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 172/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm mua bán người năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 171/KH-LĐLĐ Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động(1/5/1886-1/5/2016)và tổ chức các hoạt động"Tháng Công nhân"lần thứ 7,năm 2016 30/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 60/TB-LĐLĐ V/v xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"năm 2016 19/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1120/LĐLĐ V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1119/LĐLĐ V/v chuyển giao CĐCS Trung tâm Phát triển Qũy đất các huyện, thành phố Tây Ninh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1118/LĐLĐ ngày 17/3/2016 V/v thực hiện công văn số 70,71-CV/TU ngày 22/02/2016 của Tỉnh ủy Tây Ninh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 169/KH-LĐLĐ ngày 14/3/2016 Triển khai thực hiện NQ số 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 của ĐCT TLĐLĐVN về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 477/BC-LĐLĐ ngày 14/3/2016 BC Hoạt động công đoàn Qúi I/2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1113/LĐLĐ ngày 14/3/2016 V/v nhắc gửi báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2015 20/03/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1111/LĐLĐ ngày 14/3/2016 V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1009/LĐLĐ ngày 14/3/2016 V/v gửi thỏa ước lao động tập thể năm 2016 30/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1110/LĐLĐ ngày 14/3/2016 V/v đề nghị tặng Bằng lao động sáng tạo 31/03/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 167/KH-LĐLĐ thực hiện "năm phát triển đoàn viên" 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 1003/LĐLĐ ngày 09/3/2016 về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn 47/HD-LĐLĐ Tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN năm 2016 03/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 164/KH-LĐLĐ triển khai CTPH giữa LĐLĐ tỉnh và Ban TĐ-KT tỉnh năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản 999/LĐLĐ huy động lực lượng nữ CNVCLĐ dự nói chuyện chuyên đề 04/03/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 163/KH-LĐLĐ ngày 29/02/2016 thực hiện cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 994/LĐLĐ ngày 29/02/2016 đính chính báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng năm 2015 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 984/LĐLĐ ngày 22/02/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 22/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch số 162-KH-LĐLĐ ngày 22/02/2016 Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 11/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 161-KH-LĐLĐ ngày 22/02/2016 của LĐLĐ tỉnh về triển khai Năm an toàn giao thông 2016. 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 468/BC-LĐLĐ báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2015 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch số 01/KH-UBKT kiểm tra công đoàn năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn Tháng 02/2016 29/02/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 462/BC-LĐLĐ báo cáo kết quả phong trào thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích năm 2015 31/03/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn số 45, 46/HD-LĐLĐ ngày 03/02/2016 hướng dẫn công tác Tuyên giáo công đoàn và Công tác nữ công năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 979/LĐLĐ ngày 01/02/2016 về việc vận động ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sỹ Hoàng Sa 03/03/2016 Thông báo Hội Trường
văn bản số 974/LĐLĐ về việc báo cáo số liệu lao động và đoàn viên công đoàn năm 2016 29/01/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo số 458/BC-LĐLĐ ngày 18/01/2016 tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2015 31/03/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 973/LĐLĐ về việc báo cáo tổng kết 10 năm (2006-2015) công đoàn tổ chức và hoạt động Ban thanh tra nhân dân theo Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 20/02/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 969/LĐLĐ ngày 19/01/2016 phân bổ quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 02/02/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo số 58/TB-LĐLĐ ngày 14/01/2016 của LĐLĐ tỉnh về việc dời thời gian tổ chức giải bóng chuyền nam CBCCVCLĐ năm 2015 28/02/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo số 456/BC-LĐLĐ ngày 13/01/2016 31/01/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 159/KH-LĐLĐ, 160/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 964/LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 19/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác Tháng 01/2016 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh 29/01/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 954/LĐLĐ về việc gửi báo cáo quyết toán năm 2015 02/02/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 952/LĐLĐ ngày 31/12/2015 về tuyên truyền 86 năm nagỳ thành lập Đảng và mừng xuân Bính Thân 2016 31/03/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 950/LĐLĐ ngày 28/12/2015 của BTV LĐLĐ tỉnh về việc gửi hồ sơ khen thưởng năm 2015 05/01/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 2069/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xử lý kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Tổng Liên đoàn để bán sách 30/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 2059 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quản lý sử dụng kinh phí công đoàn của nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 943 và 158 của LĐLĐ tỉnh về việc phòng, chống sốt xuất huyết và thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 941,942 về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; Triển khai thực hiện kết luận số 107-KL/TW 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 450/BC-LĐLĐ báo cáo kết quả phân loại công đoàn ngành năm 2015. 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 53/TB của ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thông báo kết quả phân loại CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh năm 2015 30/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 928, 936, 937, 08, 449 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác Tháng 12/2015 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch số 156/KH-LĐLĐ ngày 09/12/2015 về tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2016” 26/01/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 918,919,920 về việc nắm tình hình thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng; Chăm lo đời sống CBCCVCLĐ trong dịp tết nguyên đán Bính Thân 2016 và phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động năm 2016 30/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 916/LĐLĐ ngày 07/12/2015 về việc nhận xét, đánh giá nhân viên hợp đồng kế toán năm 2015 15/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 44/HD-LĐLĐ hướng dẫn khen thưởng chuyên đề Giỏi việc nước - Đảm việc nhà 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 902 về việc huy động CBCCVCLĐ tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS 01/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 903 về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2015 04/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định số 555/QĐ-LĐLĐ ngày 19/11/2015 của BTV LĐLĐ tỉnh ban hành Quy chế khen thưởng công đoàn 31/07/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 428/BC-LĐLĐ ngày 23/11/2015 báo cáo kết quả xếp hạng và phân loại LĐLĐ huyện, thành phố năm 2015 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 152/KH-LĐLĐ ngày 18/11/2015 tổ chức giải bóng chuyền nam CBCCVCLĐ năm 2015 22/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 900/LĐLĐ ngày 17/11/2015 về việc hướng dẫn Tháng hành động quốc gia phòng,chống HIV/AIDS năm 2015 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 43/HD-LĐLĐ ngày 16/11/2015 hướng dẫn khen thưởng chuyên đề Văn hóa, thể thao 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn Tháng 11/2015 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn số 42/HD-LĐLĐ ngày 05/11/2015 về việc khen thưởng thành tích chăm lo tốt cho người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 27/11/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch số 151/KH-LĐLĐ ngày 03/11/2015 về tồ chức các hoạt động chăm lo Tết cổ truyền Bính Thân 2016 cho CNVCLĐ 26/01/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 887/LĐLĐ V/v chấm điểm công tác tài chính đối với công đoàn cấp trên cơ sở năm 2015 15/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 1448/QĐ-TLĐ ngày 22/10/2015 của ĐCT Tổng Liên đoàn ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn 31/01/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quy định số 01/QĐ-LĐLĐ ngày 28/10/2015 quy định sử dụng thẻ CBCC và thẻ cán bộ công đoàn chuyên trách. 31/01/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 888/LĐLĐ, 41/HD-LĐLĐ về thống kê số liệu lao động và ĐVCĐ; Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2016 09/11/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH số 150/KH-LĐLĐ ngày 27/10/2015 về tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật và công đoàn năm 2015 23/11/2015 Thông báo Hội Trường
Công văn số 880/LĐLĐ ngày 26/10/2015 thông báo lịch chấm điểm CĐCS trực thuộc tỉnh và ngành trung ương năm 2015 15/11/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch số 149/KH-LĐLĐ ngày 22/10/2015 của LĐLĐ tỉnh sơ kết nửa nhiệm kỳ 2013-2018 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 876, 877 của LĐLĐ tỉnh về việc sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy trong hoạt động hành chính của tổ chức công đoàn; Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm 2015. 20/11/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 875,Kế hoạch số 148 và Hướng dẫn số 10 của LĐLĐ tỉnh về chấm điểm cuối năm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và hướng dẫn sơ kết nửa nhiệm kỳ của UBKT công đoàn 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch số 147 /KH-LĐLĐ ngày 19/10/2015 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp Người khuyết tật 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 872/LĐLĐ ngày 19/10/2015 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn số 39, 40/HD-LĐLĐ ngày 16/10/2015 của BTV LĐLĐ tỉnh hướng dẫn chấm điểm và khen thưởng thi đua chuyên đề "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" và Đánh giá chất lượng thương lượng TTLĐTT. 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 1417/C64-P2 ngày 22/9/2015 của Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội về việc hướng dẫn thủ tục khắc dấu Công đoàn cơ sở 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 865/LĐLĐ ngày 14/10/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc đóng góp quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2015 25/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 08, 09 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn báo cáo hoạt động kiểm tra năm 2015 16/11/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 863,864 ngày 07/10/2015 về Bảng điểm Đánh giá, xếp loại tổ công đoàn; Đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên 31/12/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn số 853,854 10/11/2015 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh