Cuộc họp đang diễn ra  
- Không có cuộc họp nào đang diễn ra

Thông báo công việc mới  
Quyết định V/v bổ sung Trưởng Tiểu Ban nhân sự chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023
Kết thúc: 30/06/2018
Tại: Hội Trường

Những cuộc họp khác
Thư mời Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023(Đột xuất) 08:00 08/01/2018 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 09:00 29/12/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 11 13:30 20/12/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn định kỳ 07:30 19/12/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Hội nghị Giao ban quý IV/2017 07:30 12/12/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn năm 2017 07:00 05/12/2017 Cuộc họp Trường Chính trị tỉnh
Thư mời Dự Hội nghị tập huấn công tác Chính sách pháp luật 07:30 14/11/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời dự Khai mạc và bế mạc đại hội thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động năm 2017 07:00 27/10/2017 Cuộc họp Trung tâm thi đấu thể thao Tây Ninh
Thư mời dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn tháng 9/2017 07:30 20/09/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Hội nghị Giao ban Qúi III/2017 07:30 12/09/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Dự hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh(đột xuất) 08:00 08/09/2017 Cuộc họp Phòng họp
Thư mời Dự Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/2017 07:30 28/07/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 07:30 20/07/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 10 07:30 23/06/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời V/v tham dự buổi nói chuyện chuyên đề nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 14:00 26/06/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời dự Hội nghị tổng kết hoạt động Tháng Công nhân, Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 07:30 19/06/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Hội nghị Giao ban 6 tháng đầu năm 2017 07:30 12/06/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời dự Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh lần thứ VII,nhiệm kỳ 2017-2022 07:00 25/05/2017 Cuộc họp Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Nin
Thư mời dự Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh(đột xuất)nhiệm kỳ 2013-2018 13:30 10/05/2017 Cuộc họp Hội Trường
Thư mời Dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 07:30 05/05/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Dự Lễ phát động"Tháng Công nhân"lần thứ 8 và Tháng hành động An toàn,vệ sinh lao động lần thứ 1/2017 08:00 25/04/2017 Cuộc họp Sân vận động tỉnh Tây Ninh
Thư mời dự Hội nghị thông qua Bảng điểm thi đua LĐLĐ huyện, ngành và tương đương năm 2017 07:30 05/04/2017 Cuộc họp Phòng họp
Thư mời dự Hội nghị tập huấn công tác Đại hội công đoàn các cấp 07:30 29/03/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời họp Ban Thường Vụ Liên đoàn lao động tỉnh 14:00 14/03/2017 Cuộc họp Liên đoàn Lao động tỉnh
Thư mời Hội nghị giao ban Qúy I năm 2017 và khen thưởng các chuyên đề năm 2016 09:30 13/03/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời Hội nghị giao ban Qúi I năm 2017 07:30 13/03/2017 Cuộc họp Hội trường lớn
Hội nghị báo cáo viên công đoàn 07:30 24/02/2017 Cuộc họp Hội Trường
TM 239/TM-LĐLĐ Thư mời Dự Hội thi Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi trong doanh nghiệp năm 2016 07:30 25/12/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 238/TM-LĐLĐ Thư mời Dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 13:30 21/12/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 237/TM-LĐLĐ Thư mời Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 07:30 20/12/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 234/TM-LĐLĐ Thư mời Hội thảo triển khai công tác thu, nộp Qũy phòng, chống thiên tai 08:00 09/12/2016 Cuộc họp Hội trường Công đoàn Khu kinh tế tỉnh TN
TM 233/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị giao ban Qúy IV năm 2016 07:30 12/12/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 228/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 07:30 27/10/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 225/TM-LĐLĐ Thư mời dự tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ công đoàn 07:30 07/10/2016 Cuộc họp Hội trường Công đoàn Khu kinh tế tỉnh TN
TM 223/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị bầu bổ sung ủy viên BCH,BTV LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2018(Đột xuất) 14:30 29/09/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 222/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị cán bộ chủ chốt công đoàn 13:30 29/09/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 220/TM-LĐLĐ Thư mời V/v tổ chức lớp tập huấn thúc đẩy bình đẳng giới trong thực thi pháp luật tại nơi làm việc năm 2016 07:30 06/10/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 218/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2016 07:30 12/09/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 216/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 8 08:00 25/08/2016 Cuộc họp Liên đoàn Lao động tỉnh
TM 213/TM-LĐLĐ Thư mời Trao đổi về việc chuyển giao CĐCS trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh về Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT 14:00 16/08/2016 Cuộc họp Phòng họp
TM 212/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị trực tuyến 07:45 03/08/2016 Cuộc họp Phòng họp VNPT Tây Ninh
TM 211/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị trực tuyến 07:45 02/08/2016 Cuộc họp Phòng họp VNPT Tây Ninh
TM 210/TM-LĐLĐ Thư mời dự họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 08:00 28/07/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 208/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị trực tuyến 07:45 22/07/2016 Cuộc họp Phòng họp VNPT Tây Ninh
TM 206/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 07:30 18/07/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 203/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Tổng kết Tháng Công nhân 08:00 14/06/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 202/TM-LĐLĐ Thư mời dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn năm 2016 07:30 13/06/2016 Cuộc họp Trường Chính trị tỉnh
TM 201/TM-LĐLĐ Thư mời Hội nghị giao ban và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 07:30 13/06/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 196/TM-LĐLĐ Thư mời dự Khai mạc Hội thi"An toàn vệ sinh viên giỏi" tỉnh Tây Ninh năm 2016 07:30 18/05/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 195/TM-LĐLĐ Thư mời dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn 07:30 13/05/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
TM 194 Dự Lễ phát động"Tháng Công nhân"lần thứ 7,năm 2016 08:00 26/04/2016 Cuộc họp Sân vận động tỉnh Tây Ninh
TM 189/TM-LĐLĐ V/v dự Hội nghị Báo cáo viên công đoàn 07:30 24/03/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời số 187/TM-LĐLĐ về việc dự họp giao ban quý I/2016 07:00 11/03/2016 Cuộc họp Hội trường lớn
Thư mời số 183/TM-LĐLĐ dự Tuyên truyền công tác bầu cử quốc hội Khóa XIV 14:00 23/02/2016 Cuộc họp Liên đoàn Lao động tỉnh
Thư mời số 179/TM-LĐLĐ dự trao tặng vé xe cho CNLĐ về quê ăn Tết 15:00 26/01/2016 Cuộc họp Hội trường Công đoàn các khu công nghiệp
Văn bản số 177/TM-LĐLĐ ngày 13/01/2015 mời dự Hội nghị tổng kết năm 2015 08:00 21/01/2016 Cuộc họp Hội Trường
Thư mời số 176/TM-LĐLĐ ngày 12/01/2015 dự Hội nghị báo cáo viên công đoàn 07:30 15/01/2016 Cuộc họp Hội Trường
Văn bản số 175/TM-LĐLĐ mời họp BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2013-2018. 07:30 07/01/2016 Cuộc họp Hội Trường
Giao ban quý IV/2015 07:30 11/12/2015 Cuộc họp Liên đoàn Lao động tỉnh
Thư mời dự hội nghị báo cáo viên số 171/TM-LĐLĐ ngày 17/11/2015 07:30 24/11/2015 Cuộc họp Hội Trường

Những thông báo khác
Quyết định V/v bổ sung Trưởng Tiểu Ban nhân sự chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 30/06/2018 Thông báo Hội Trường
Quyết định V/v bổ sung Trưởng Tiểu Ban Nội dung chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 30/06/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định V/v bổ sung Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 30/06/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 01/2018 31/01/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 15/08/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức lao động đến năm 2020 31/12/2020 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 01 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh(từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/01/2018) 31/01/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 31/03/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thục hiện nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) 13/03/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Chương trình phối hợp Tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017-2022 31/12/2022 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-2022 31/12/2022 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v triển khai thu KPCĐ tập trung qua VietinBank 30/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo kết quả xếp loại CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về việc tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng nơi gửi con CNLĐ tại nhà trẻ, mẫu giáo tư thục 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tham dự Lễ trao giải và Khai mạc triễn lãm cuộc thi ảnh đẹp du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2017 28/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
"V/v tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968" 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
"V/v tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,"tự diễn biến","tự chuyển hóa"trong nội bộ" 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 12/2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v nắm tình hình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018 22/01/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v triển khai thoả thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 12 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v thực hiện đánh giá CBCC, bình xét thi đua và minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 22/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai do cơn bão số 12 gây ra 15/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2018 31/03/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo Công tác giám sát và phản biện xã hội theo QĐ số 217-QĐ/TW, QĐ số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 3329/KHPH/UBND-UBMTTQVN ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh về việc vậ 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
"V/v huy động lực lượng CBCCVCLĐ dự mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS" 01/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tổ chức chương trình"Tết sum vầy"cho công nhân, lao động nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 14/02/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018 25/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về việc gửi báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2017 05/02/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v chấm điểm công tác tài chính đối với công đoàn cấp trên cơ sở năm 2017 20/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tăng cường công tác tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, viên chức, lao động 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 11 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 30/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về việc sử dụng tài chính công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v ký bổ sung quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành Gíao dục tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố 31/12/2018 Thông báo Hội Trường
V/v triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương"Dân vận khéo" 15/10/2020 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ chính sách pháp luật 14/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 15/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v thông báo lịch chấm điểm CĐCS năm 2017 17/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v phúc tra chấm điểm CĐCS vững mạnh, đơn vị văn hoá và phong trào"Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" 05/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Công tác hoạt động đối ngoại năm 2018 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v đăng ký mua "Sổ tay Công tác nữ công" năm 2018 24/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga(7/11/1917-7/11/2017) 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động UBKT năm 2017(CĐCS trực thuộc) 20/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động UBKT năm 2017 20/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v triển khai Thoả thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Thực hiện công trình " Xây tặng 50 căn nhà Mái ấm Công đoàn" chào mừng Đại hội Công đoàn Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ (2018-2023)tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023) 10/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp 05/04/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v cung cấp số liệu đóng BHXH 25/10/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 10 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 31/10/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra 15/10/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện hoạt động"Năm vì lợi ích đoàn viên" 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v nộp bổ sung nghĩa vụ năm 2016 về LĐLĐ tỉnh và thực hiện trích thưởng thu tài chính công đoàn năm 2016 10/10/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức của Liên đoàn Lao động tỉnh 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v thành lập ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v cử cán bộ, công chức tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh 29/09/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v thành lập ban nữ công quần chúng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Ban Nữ công quần chúng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2018-2023 31/12/2023 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v báo cáo đánh giá 02 năm thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP 01/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quyết định số 902/QĐ-LĐLĐ ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thành phố phụ trách công đoàn cơ sở khối trường học 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Thực hiện Đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 31/12/2020 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tuyên truyền APEC năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII) 30/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 08/10/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tổ chức tuyên truyền, thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 11/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII năm 2017 29/10/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo Sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm.Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 30/09/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn Qúy III/2017 30/09/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 9 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 29/09/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Bảng tổng hợp cá nhân đăng ký thi đua năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v dừng việc ký HĐLĐ và ngưng hưởng phụ cấp công vụ đối với nhân viên hợp đồng 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2017(Đợt 3) 29/08/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW,ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị(khóa XI) 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tổ chức sơ kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động giai đoạn(2012-2017) 15/09/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v vận động tham gia cuộc thi báo chí viết về công nhân và Công đoàn Việt Nam năm 2017-2018 10/05/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 8/2017 31/08/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 8/2017 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/08/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo Số tài khoản của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định giao chỉ tiêu thu, chi tài chính công đoàn năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tham gia cuộc thi"Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII"và "Tìm hiểu phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ qua mạng Internet"năm 2017 06/10/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v thu hồi Hướng dẫn số 74/HD-LĐLĐ ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam(28/7/1929-28/7/2017) 28/07/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 31/08/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW(khóa X)về"Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 30/10/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v Hưởng ứng Chương trình"Hành trình đỏ"lần thứ V/2017 31/07/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 7/2017 31/07/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 7 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/07/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v báo cáo thực hiện Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động 15/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóa XII) 25/08/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,(khóa XII) của Đảng 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v Hưởng ứng"Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7"năm 2017 04/08/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Tây Ninh khóa VIII 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v vận động CBCCVCLĐ ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin năm 2017 03/08/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Khen thưởng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục các huyện, thành phố nhiệm kỳ(2012-2017) 30/06/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Phối hợp, tham gia làm công tác dân vận năm 2017 27/07/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo Tổng kết hoạt động "Tháng Công nhân" lần thứ 8, năm 2017 và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 31/07/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tiếp tục ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa" 12/08/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Các biểu mẫu, nội dung, chương trình Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v hướng dẫn bổ sung hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tuyên truyền"Tháng hành động phòng, chống ma túy",phòng chống HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động 27/06/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam(khóa XI) về Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị(khóa X) 25/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v Ban hành Bảng điểm xét công nhận"Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" và "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 6 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 30/06/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch kiểm tra Tài chính Công đoàn năm 2017 10/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2017 28/07/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo V/v phân công nhiệm vụ Thường trực và Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch cơ cấu và phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX,nhiệm kỳ 2018-2023 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về việc triển khai Luật trẻ em năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Kiểm tra hoạt động "Tháng Công nhân"lần thứ 8 năm 2017 và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 09/06/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Phụ lục báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 của công đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Vận động Qũy"Vì người nghèo", Qũy"Mái ấm Công đoàn"năm 2017 18/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2017 30/06/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật dân sự trên Báo Tây Ninh năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Gợi ý một số nội dung thảo luận đóng góp dự thảo(lần 3)báo cáo của Ban Chấp hành khóa VIII trình Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu"Công đoàn Việt Nam - 88 năm xây dựng và phát triển" 30/06/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 20/06/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tập trung phát triển đoàn viên thành lập CĐCS tại doanh nghiệp 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
"V/v hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017" 31/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Tuyên truyền về "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2017" 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Camphuchia 2017" 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về việc lựa chọn sản phẩm sáng tạo tham gia "Ngày phụ nữ sáng tạo" năm 2017 10/08/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 5/2017 31/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở 10/04/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-LĐLĐ ngày 19/11/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 5 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn thực hiện"Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"năm 2017 30/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định V/v ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến và khen thưởng sáng kiến trong hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Tây Ninh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh,nhiệm kỳ 2018-2023 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2017 30/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Bảng điểm đánh giá, xếp loại tổ công đoàn 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Bảng điểm đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Bảng điểm xây dựng Công đoàn cơ sở-Nghiệp đoàn năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Bảng điểm thi đua hoạt động Liên đoàn lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức và Công đoàn Khu kinh tế năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn xây dựng báo cáo đại hội công đoàn các cấp 01/01/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua"Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới"gắn với phong trào thi đua"phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn"trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016-2020 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2017 10/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua"Dân vận khéo"năm 2017 24/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện 2017(Đợt 2) 03/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 20/06/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW(khóa XII) 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tuyên truyền, phổ biến Quy định chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW,ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 4/2017 30/04/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua"Dân vận khéo" 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 4 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 30/04/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 213/KH-LĐLĐ, ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh 15/04/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Hoạt động bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo Tổ chức giải Việt dã trong công nhân, viên chức, lao động năm 2017 25/04/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Hoạt động của Trang thông tin điện tử Công đoàn Tây Ninh năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v báo cáo số liệu công tác chính sách-pháp luật 20/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v xin ý kiến tổ chức cho cán bộ công đoàn đi tham quan,du lịch nước ngoài 06/04/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Về việc thực hiện Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp;Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp 30/01/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn năm 2017 30/07/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 30/04/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch hưởng ứng phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"trong công nhân, viên chức, lao động năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch Tổ chức giải Việt dã trong công nhân, viên chức, lao động năm 2017 21/04/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động Qũy"Mái ấm Công đoàn"ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-LĐLĐ ngày 12/3/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Báo cáo hoạt động công đoàn Qúy I/2017 31/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển,đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm cho nữ CNVCLĐ 17/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017 22/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định 1911/QĐ-TLĐ 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 3 của Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh 31/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định 1908/QĐ-TLĐ và Quyết định 1912/QĐ-TLĐ 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Nghị quyết 9C/NQ-TLĐ và Quyết định 1910/QĐ-TLĐ 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Dự thảo Đề cương xây dựng báo cáo của Ban chấp hành khóa...tại Đại hội công đoàn...lần thứ...,nhiệm kỳ... 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v thực hiện một số nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 219/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức các hoạt động"Tháng Công nhân"lần thứ 8,năm 2017 31/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 218/KH-LĐLĐ Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam,nhiệm kỳ 2018-2023 31/10/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 216/KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai, thực hiện Năm an toàn giao thông và phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 trong cán bộ công chức, viên chức, lao động 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1476/LĐLĐ V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 02/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo 86/TB-LĐLĐ V/v xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"năm 2017 05/05/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1470/LĐLĐ V/v triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1468/LĐLĐ V/v tuyên truyền kỷ niệm 28 năm"Ngày Biên phòng toàn dân"và kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam(03/3/1959-03/3/2017) 06/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v đính chính Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII) 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Chương trình công tác năm 2017 của Ban Thường Vụ LĐLĐ tỉnh 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 627/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 02/2017 28/02/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 214/KH-LĐLĐ Kế hoạch Thực hiện và phát sóng chương trình"Lao động và Công đoàn"năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 58/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1464/LĐLĐ V/v phát động trồng cây"Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 159/ĐĐLĐLĐ Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng(khóa XII)về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,những biểu hiện"tự diễn biến","tự chuyển hóa"tron 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 02 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 28/02/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Kế hoạch 01/KH-UBKT Kế hoạch Công tác Kiểm tra Công đoàn năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn 01/UBKT Về việc thực hiện quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra công đoàn 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 213/KH-LĐLĐ Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 30/11/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 615/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 01/2017 31/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 01/2017 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1442/LĐLĐ V/v phân công các Ban LĐLĐ tỉnh theo dõi hoạt động CĐCS 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 211/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2017" 12/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1433/LĐLĐ V/v gửi báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2016 15/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1439/LĐLĐ V/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) 15/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 608/BC-LĐLĐ Báo cáo Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 57/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2017" 20/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1424/LĐLĐ V/v nắm tình hình thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2017 20/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 83/TB-LĐLĐ Về việc dời thời gian tổ chức Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi trong các doanh nghiệp năm 2016 25/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 591/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 12/2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 82/TB-LĐLĐ Thông báo kết quả phân loại công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 56/HD-LĐLĐ Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 81/TB-LĐLĐ Thông báo thời gian tổ chức và đăng ký danh sách thí sinh tham dự Hội thi Chủ tịch CĐCS giỏi trong doanh nghiệp năm 2016 19/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1417/LĐLĐ V/v phối hợp chấm điểm và xét công nhận"Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp"đạt chuẩn văn hóa năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lich công tác tháng 12 của Thường trực và Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1414/LĐLĐ V/v tham gia phòng, chống virut Zika 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1409/LĐLĐ V/v huy động lực lượng CBCCVCLĐ dự mít tinh và diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS 2016 01/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1407/LĐLĐ V/v triển khai tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 10/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1401/LĐLĐ V/v triệu tập đại biểu dự ĐH Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII,nhiệm kỳ 2016-2021 24/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1404/LĐLĐ V/v huy động lực lượng CNVCLĐ dự văn nghệ chào mừng ĐH Phụ nữ tỉnh Tây Ninh 23/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 573/BC-LĐLĐ Báo cáo Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1402/LĐLĐ V/v đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016 15/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1399/LĐLĐ V/v cung cấp số liệu đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2016 25/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn 1397/LĐLĐ V/v chấm điểm công tác tài chính đối với công đoàn cấp trên cơ sở năm 2016 18/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 569/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 11/2016 30/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động năm 2017 31/03/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 11 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 30/11/2016 Thông báo Hội Trường
KH 209/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, lao động nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 18/01/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 55/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017 25/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1386/LĐLĐ V/v vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra 30/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1380/LĐLĐ V/v tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 04/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1379/LĐLĐ V/v viết bài cộng tác cho Bản tin Công đoàn số đặc biệt Mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 05/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1378/LĐLĐ V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 04/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1376/LĐLĐ Về việc lập phương án phân phối chi tiền thưởng, thu nộp tài chính công đoàn năm 2015 25/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1375/LĐLĐ V/v thông báo lịch chấm điểm CĐCS năm 2016 11/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1374/LĐLĐ V/v báo cáo định kỳ công tác thi đua khen thưởng 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1373/LĐLĐ Về việc nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trong CBCCVCLĐ 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 553/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 10/2016 31/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
V/v đăng ký số lượng in giấy khen 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1367/LĐLĐ V/v đăng ký mua sổ tay công tác Nữ công năm 2017 24/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 11/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT năm 2016 16/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 10/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT năm 2016 20/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1364/LĐLĐ V/v báo cáo thống kê công tác tài chính 9 tháng đầu năm 2016 15/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 208/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
LCT T10 Lịch công tác tháng 10 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 31/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 207/KH-LĐLĐ Kế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 14/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1348/LĐLĐ V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 10/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1347/LĐLĐ V/v ủy quyền Chủ Tài khoản cơ quan LĐLĐ tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1346/LĐLĐ V/v phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1345/LĐLĐ V/v phân công lãnh đạo trực tiếp xử lý công việc cơ quan LĐLĐ tỉnh 07/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 206/KH-LĐLĐ Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1343/LĐLĐ V/v hưởng ứng ngày Pháp luật Năm 2016 18/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 205/KH-LĐLĐ Kế hoạch Công tác hoạt động đối ngoại năm 2017 31/12/2017 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 203/KH-LĐLĐ Kế hoạch Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi trong doanh nghiệp năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1335/LĐLĐ V/v hướng dẫn nghiệp vụ tài chính công đoàn năm 2016 30/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CTr 02/CTr-LĐLĐ Chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng và Nghị quyết ĐH X Đảng bộ tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 542/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn Qúy III/2016 30/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1329/LĐLĐ V/v phân công lãnh đạo trực tiếp xử lý công việc cơ quan LĐLĐ tỉnh 23/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 53/HD-LĐLĐ Hướng dẫn khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 30/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 201/KH-LĐLĐ kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn xe Honda ôm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1325/LĐLĐ V/v phân bổ thí sinh tham gia Hội thi"Phụ nữ Tự tin-Tài năng-Duyên dáng" 20/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 9 của Thường trực và Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh 30/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1322/LĐLĐ V/v phân bổ lực lượng tham gia cổ vũ Hội diễn nghệ thuật quần chúng"Công-Nông-Binh"tỉnh Tây Ninh lần thứ XII năm 2016 05/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn 1321/LĐLĐ V/v giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia"Gỉai thưởng doanh nghiệp vì Người lao động 2016" 15/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 199/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức vui tết trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2016 15/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Công văn 1317/LĐLĐ V/v cử cán bộ dự tập huấn"Thúc đẩy bình đẳng giới trong thực thi pháp luật tại nơi làm việc" 09/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1310/LĐLĐ V/v phòng, chống dịch sốt xuất huyết 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 197/KH-LĐLĐ Kế hoạch Phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII,nhiệm kỳ 2016-2021 06/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 73/TB-LĐLĐ Thông báo Tổ chức Hội thi tay nghề giỏi lần thứ nhất ngành dệt may trong công nhân lao động năm 2016 10/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 74/TB-LĐLĐ Thông báo chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2016 30/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1304/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 06/01/2014 của Đoàn Chủ tịch TLĐ 23/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 196/KH-LĐLĐ Kế hoạch Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động và công đoàn năm 2016 15/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1300/LĐLĐ V/v"hưởng ứng vận động nhắn tin bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Tây Ninh năm 2016" 21/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 535/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 8/2016 31/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1293/LĐLĐ V/v tuyên truyền phát hành tài liệu"Tiền Việt Nam và cách nhận biết" 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1290/LĐLĐ V/v thực hiện Đề án tuyên truyền pháp luật cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2016 14/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 8 của Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1284/LĐLĐ Về việc thực hiện tốt công tác dân vận góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Đề cương tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 6 tháng đầu năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1106/TLĐ V/v tham gia Giao lưu trực tuyến giữa TT Đoàn Chủ tịch với CNVCLĐ 28/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
QĐ 712/QĐ-LĐLĐ Quyết định V/v thưởng vật chất kèm theo Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 69/TB-LĐLĐ Thông báo chỉ tiêu hưởng ứng chiến dịch"Giọt máu nghĩa tình"hè năm 2016 26/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1268/LĐLĐ V/v tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công-Nông-Binh tỉnh Tây Ninh lần thứ XII năm 2016 02/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 195/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1251/LĐLĐ V/v tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X 30/09/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 528/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 7/2016 31/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 7 của Thường trực và Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh 31/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 194/KH-LĐLĐ Kế hoạch phối hợp, tham gia làm công tác dân vận năm 2016 08/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TM 205/TM-LĐLĐ Thư mời v/v tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm 16/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 193/KH-LĐLĐ Kế hoạch Khảo sát cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"6 tháng đầu năm 2016 22/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Thông báo số 67/TB-LĐLĐ về việc họp giao ban tháng 7/2016 11/07/2016 Thông báo Phòng họp
Bảng tổng hợp đăng ký thi đua năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 507-CV/BTGTU V/v thực hiện tuyên truyền về nguyên nhân vụ cá chết ở một số tỉnh miền Trung 31/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1248/LĐLĐ V/v tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự khi Chính phủ công bố nguyên nhân sự cố môi trường biển miền Trung 31/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1247/LĐLĐ V/v tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1246/LĐLĐ V/v Tuyên truyền kết quả Cuộc bầu cử 31/08/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1245/LĐLĐ V/v truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam(01/7/2016) 10/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1240/LĐLĐ V/v đăng ký cơ sở dữ liệu người lao động cần hỗ trợ 12/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1236/LĐLĐ V/v vận động tham gia cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật 12/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 520/BC-LĐLĐ Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016 phương hướng 6 tháng cuối năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 52/HD-LĐLĐ Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng cán bộ công đoàn cơ sở giai đoạn(2013-2015)nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam(28/7/1929-28/7/2016) 11/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 519/BC-LĐLĐ Báo cáo sơ kết công tác Bảo hộ lao động 6 tháng đầu năm 2016.Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 517/BC-LĐLĐ Báo cáo Sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm.Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 192/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam(28/7/1929-28/7/2016) 28/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1225/LĐLĐ V/v triển khai tổ chức Hội thi tay nghề giỏi ngành dệt may trong CNLĐ năm 2016 25/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1224/LĐLĐ V/v phân phối tài chính công đoàn theo Nghị quyết 7b của Tổng Liên đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1219/LĐLĐ Về việc báo cáo tình hình kế toán công đoàn ngành 15/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 51/HD-LĐLĐ Hướng dẫn khen thưởng,xử phạt về thu,nộp tài chính công đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1217/LĐLĐ V/v vận động CNVCLĐ theo dõi phát sóng các chương trình phát thanh,truyền hình Công đoàn Việt Nam 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 191/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy,HIV/AIDS và mại dâm trong cán bộ,công chức,viên chức,lao động 04/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 190/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện QĐ số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 và QĐ số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em và Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Lịch công tác tháng 6 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 30/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 66 /TB-LĐLĐ Thông báo về việc đóng kinh phí công đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1210/LĐLĐ Về việc đóng 2% kinh phí công đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Văn bản số 1201/LĐLĐ V/v tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 31/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1196/LĐLĐ V/V "vận động ủng hộ Qũy nạn nhân chất độc da cam/dioxin" 01/08/2016 Thông báo Phòng họp
CV 1195/LĐLĐ V/v phân bổ gia đình tham gia Hội thi Nấu ăn tỉnh Tây Ninh năm 2016 01/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 187/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW,ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khóa XI) 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
186/KHLT-LĐLĐ-TĐ-SVHTT&DL Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội trại"Ngày hội công nhân"năm 2016 05/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 185/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức Hội thi tay nghề giỏi lần thứ 1 ngành dệt may trong công nhân lao động năm 2016 05/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 496/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 5/2016 31/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1189/LĐLĐ V/v tham dự triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" 17/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1186/LĐLĐ V/v chỉ đạo triển khai"Tháng hành động vì trẻ em"năm 2016 08/07/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1185/LĐLĐ V/v tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 65/TB-LĐLĐ Thông báo V/v:Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2016 18/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 184/KH-LĐLĐ Thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của BCH TLĐLĐVN về công tác tài chính Công đoàn trong tình hình mới 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1176/LĐLĐ V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 01/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 64/TB-LĐLĐ Thông báo kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1174/LĐLĐ V/v vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia bầu cử và tăng cường công tác phối hợp bảo vệ phục vụ bầu cử 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1173/LĐLĐ V/v phát động tham gia cuộc thi viết"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1172/LĐLĐ V/v"hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021" 15/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1171/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 06/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1168/LĐLĐ Bảng điểm đánh giá, xếp loại tổ công đoàn 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1167/LĐLĐ Bảng điểm đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1166/LĐLĐ Bảng điểm Xây dựng CĐCS-Nghiệp đoàn năm 2016 31/10/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1165/LĐLĐ Bảng điểm thi đua hoạt động LĐLĐ huyện, Thành phố, CĐN, CĐVC và Công đoàn các Khu Công nghiệp năm 2016 21/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 63/TB-LĐLĐ Thông báo chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2016 05/05/2016 Thông báo Hội Trường
CV 1158/LĐLĐ V/v tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy,HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1155/LĐLĐ V/v báo cáo tình hình bữa ăn ca của người lao động 20/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 181a/KH-LĐLĐ Tổ chức Chương trình Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động 30/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 180/KH-LĐLĐ KH Vận động Qũy"Vì người nghèo","Qũy Mái ấm Công đoàn"năm 2016 18/11/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 04/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2016 20/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 03/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2016 20/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HDLN 50/LĐLĐ-SNV Hướng dẫn liên ngành công tác khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu 05/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 489/BC-LĐLĐ Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 4/2016 31/05/2016 Thông báo Hội Trường
Lịch công tác tháng 4 của Thường trực và BTV LĐLĐ tỉnh 29/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Hướng dẫn 49/HD-LĐLĐ Khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2014-2016 05/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 177/KH-LĐLĐ Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TLĐLĐVN(Khóa XI)Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1139/LĐLĐ V/v báo cáo thống kê số liệu về tài chính công đoàn theo Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ 08/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1131/LĐLĐ V/v xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam"năm 2016 17/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1134/LĐLĐ V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2016 trong đoàn viên công đoàn,cán bộ, công chức,viên chức,lao động 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1133/LĐLĐ V/v hưởng ứng"Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4/2016 07/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
HD 48/HD-LĐLĐ Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, Bình đẳng giới, Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 176/KH-LĐLĐ Hội thi"An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Tây Ninh" năm 2016 10/05/2016 Thông báo Hội Trường
CV 1129/LĐLĐ V/v đăng ký sản phẩm tham gia chương trình"Tự hào trí tuệ Lao động Việt Nam" 10/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1128/LĐLĐ V/v tổ chức tuyên truyền kết quả ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu QH khóa VIX,bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1127/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả thực hiện ký Quy chế phối hợp với Chi cục thuế địa phương 10/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 175/KH-LĐLĐ Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động các cấp công đoàn năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 173 Tổ chức giải Việt dã và giải Bóng chuyền công nhân, viên chức, lao động năm 2016 22/04/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 172/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm mua bán người năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 171/KH-LĐLĐ Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động(1/5/1886-1/5/2016)và tổ chức các hoạt động"Tháng Công nhân"lần thứ 7,năm 2016 30/06/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
TB 60/TB-LĐLĐ V/v xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"năm 2016 19/05/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1120/LĐLĐ V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1119/LĐLĐ V/v chuyển giao CĐCS Trung tâm Phát triển Qũy đất các huyện, thành phố Tây Ninh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1118/LĐLĐ ngày 17/3/2016 V/v thực hiện công văn số 70,71-CV/TU ngày 22/02/2016 của Tỉnh ủy Tây Ninh 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
KH 169/KH-LĐLĐ ngày 14/3/2016 Triển khai thực hiện NQ số 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 của ĐCT TLĐLĐVN về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về chất lượng bữa ăn ca của người lao động 31/12/2018 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
BC 477/BC-LĐLĐ ngày 14/3/2016 BC Hoạt động công đoàn Qúi I/2016 31/12/2016 Thông báo Liên đoàn Lao động tỉnh
CV 1113/LĐLĐ ngày 14/3/2016 V/v nhắc gửi báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2015 20/03/2016